منشات(از: ميرزا محمد طاهر بن محمد حسين شريف قزويني متخلص به وحيد و معروف به ميرزا طاهر وحيد (-1089ق.))

منشات(از: ميرزا محمد طاهر بن محمد حسين شريف قزويني متخلص به وحيد و معروف به ميرزا طاهر وحيد (-1089ق.))

شماره بازیابی: 2260
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭10-23574‬‬
زبان اثر:
فارسی
عربي
عنوان و نام پديدآور: منشات/ از: میرزا محمد طاهر بن محمد حسین شریف قزوینی متخلص به وحید و معروف به میرزا طاهر وحید ( -1089ق.)
کاتب: محمدحسین.
تاریخ کتابت: 1125ق.
قطع: ‮‭16‬*‭26/5‬سم. ‭654‬ص. ‭14‬س.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:مکتوبی که مصحوب امارت پناه کلبعلی…
يادداشتهاي مربوط به مشخصات ظاهري اثر: نوع خط:نسخ تعلیق جلی.
تزئینات متن:عناوین به همان خط به سرخی نوشته شده و گاهی جای آنها را سفید گذاشته‌اند. عبارات تازی را به خط نسخ جلی معرب یا بی‌اعراب نوشته‌اند.
نوع کاغذ:امیری شکری آهار مهره‌دار نازک.
تزئینات جلد:میشن خرمایی ضربی.
يادداشت عمليات: در میان صحایف 199-200 ظاهرا چیزی افتاده است.
يادداشتهاي مربوط به نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد چهارم، صفحه 2963-2964.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده: این کتاب شامل منشآت او به زبان فارسی و تازی و دیباچه‌هایی است که بر تالیفات خود یا مولفات دیگر نوشته.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام): منشات
تاريخ: 20130715
محل و شماره بازیابی: 113699

Continue Reading →

منشات(از: جلال‌الدین فریدون بن عکاشه.)

منشات(از: جلال‌الدین فریدون بن عکاشه.)

شماره بازیابی: 2263
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭10-23577‬‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پديدآور: منشات/ از: جلال‌الدین فریدون بن عکاشه.
تاریخ کتابت: 786ق.
قطع: ‮8*‭13‬سم. ‭226‬ص. 8س.‬
يادداشتهاي کلي: این نسخه در همان زمان مولف در 786ق. فراهم شده.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: 1الحمدلله العلی الاسماء محیی نبات الارض بماء السماء…
2صحاح فی حسان.
3و قد فرغ من تنمیقه صباح یوم الاربعاء فی شهر شعبان المعظم سنه ست و ثمانین و سبعماه کتبه حاجی محمد الحافظ.
تزئینات متن:عناوین و عبارات تازی به سرخی نوشته شده.
نوع کاغذ:سمرقندی شکری آهار مهره‌دار.
تزئینات جلد:تیماج تریاکی ضربی که لت آخر آن از میان رفته و آن را عوض کرده‌اند و عطف آن را از تیماج سیاه سجاف کرده‌اند.
رساله رحیقیه به مدح جلال‌الدین مسعود شاه (ص 1-27).
الرساله الربیعیه مدح غیاث‌الدین کیخسرو طاب ثراه (ص 27-38).
الرساله الربیعیه مدح شیخ ابواسحاق (ص 39-50).
الرساله الرحیقیه مدح شیخ ابواسحاق (ص 50-61).
مکتوبی چند در مصطلحات فنون و علوم نوشته (ص 62-66).
این مکتوب به یکی از حجاج نوشته (ص 99-101).
و له فی الدعوه بالافطار (ص 102-106).
و له فی تهنیه العید (ص 106-108).
و له فی الدعوه به مجلس اللهو و الهزل (ص 108-110).
الرساله المیمیه (ص 110-116).
این مکتوب به ملک سار (!) نوشته و استعفا از رفتن به هندوستان نموده (ص 116-124).
الرساله الحدیدیه (ص 124-133).
نامه‌ای به جمال‌الدین شیخ ابواسحاق (ص 133-147).
در تهنیت قدوم از سفر و استعفاء از استقبال (ص 148-154).
این مکتوب از فرموده سلطان مرحوم شیخ ابواسحاق علیه الرحمه به هراوه نوشته (ص 154-162).
در جواب مکتوب ملک هراوه نویسد از زبان ملک مرحوم شیخ ابواسحاق علیه الرحمه (ص 162-175).
نسخه فتح نامه از زبان امیر مرحوم جلال مسعود شاه علیه الرحمه نوشته (ص 175-181).
رساله النخلیه (ص 181-185).
مکتوب در تعزیه ملک مرحوم شرف محمودشاه (ص 185-209).
مکتوب در جواب تعزیه نامه شیخ الاسلام المرحوم امین المله والدین علیه المغفره در عزاء امیر مرحوم محمود شاه علیه الرحمه (ص 209-218).
مکتوب به اتابک الاعظم المرحوم مظفر الدنیا و الدین (ص 218-225).
رقعه در استدعاء صهباء (ص 225-226).
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور: مولف از منشیان زیردست قرن 8ق. بوده و در دربار ابواسحاق اینجو در شیراز می‌زیسته و در سفینه‌هایی که در قرن 8ق. گرد آمده نظم و نثر او را بسیار نقل کرده‌اند.
يادداشتهاي مربوط به مشخصات ظاهري اثر: نوع خط:رقاع ممتاز.
يادداشت عمليات: در میان صحایف 33-34و 95-96 نسخه افتادگی دارد.
يادداشتهاي مربوط به نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد چهارم، صفحه 2964-2965.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده: فهرست آثاری که از مولف در این مجلد آمده بدین قرار است:
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام): منشات
تاريخ: 20130715
محل و شماره بازیابی: 112887

Continue Reading →

گفتارها یا مناجات‌نامه(از: عبدالله انصاری.)

گفتارها یا مناجات‌نامه(از: عبدالله انصاری.)

شماره بازیابی: 2112
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭10-23290‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پديدآور: گفتارها یا مناجات‌نامه/ از: عبدالله انصاری.
کاتب: : حسین هروی.
تاریخ کتابت: ، رمضان 938 ق.
قطع: ؛ 15* 5/ 23 سم. 28 ص. 8 س.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: 1الهی این چه فضلست… .
2… همه کس را و ندیدن خود را.
نوع کاغذ:سمرقندی شکری آهار مهره دار .
تزئینات جلد:میشن تریاکی.
يادداشتهاي مربوط به مشخصات ظاهري اثر: نوع خط:نستعلیق.
يادداشتهاي مربوط به نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، مجلد چهارم، صفحه 2887- 2888.
تاريخ: 20121123
محل و شماره بازیابی: 114083

Continue Reading →

منشآت(از: ناشناخته.)

منشآت(از: ناشناخته.)

شماره بازیابی: 2262
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭10-23576‬‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پديدآور: منشآت/ از: ناشناخته.
قطع: ‮‭16‬*‭25/5‬سم. ‭187‬ص. ‭20‬س.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: 1عنوان رقیمه‌جات… فتح نامه اول… اگر چه یقین دارم خط نحسم را نخواهی خواند…
2اما باسم نیک بالطاف کردگار تمت.
«این ارادت پیشه خلوصیت اندیشه به تمنای برخی از دوستان… تجمیع این کتاب برآمده… تا آن که عشاقان با غم ساخته و شیدایان دلباخته… از مضامین شیرین… آن ضبط… رقیمه… نموده». از مضامین کتاب و سبک انشای آن و کلماتی که در آن به کار رفته معلوم می‌شود که در اواخر قرن 12ق و اوایل قرن 13ق. نوشته شده.
تزئینات متن:عناوین به همان خط با مرکب سرخ نوشته شده.
تزئینات نسخه:دو صحیفه اول حاشیه متوسطی از طلای بدل دارد.
نوع کاغذ:فرنگی آهار مهره به رنگ‌های مختلف پشت گلی، آبی، زرد و طوسی و سبز و شکری.
تزئینات جلد:تیماج خرمایی داغ کرده با حاشیه تیماج ماشی.
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور: نام مولف کتاب به هیچ وجه معلوم نیست. تنها در خاتمه کتاب می‌نویسد:
يادداشتهاي مربوط به مشخصات ظاهري اثر: نوع خط:نسخ تعلیق متوسط.
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود: 1بیشتر صحایف را در دو ستون و گاهی در یک ستون به شکل چلیپا یا گاهی راست نوشته‌اند و ص 55-56؛ 71-72؛ 87-88؛ 119-120؛ 135-136؛ 151-152؛ 167-168 و 183-184 به شکل ترنج نوشته شده است.
يادداشتهاي مربوط به نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد چهارم، صفحه 2964.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده: این کتاب مبتنی بر نامه‌هایی است که عاشق و معشوق باید به یکدیگر بنویسند.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام): منشات
تاريخ: 20130715
محل و شماره بازیابی: 112009

Continue Reading →

شرح گلشن راز(از: (شاید) شاه مظفرالدین علی بن محمد شیرازی رومی .)

شرح گلشن راز(از: (شاید) شاه مظفرالدین علی بن محمد شیرازی رومی .)

شماره بازیابی: 2111
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‭10-23289‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پديدآور: شرح گلشن راز/ از: (شاید) شاه مظفرالدین علی بن محمد شیرازی رومی .
تاریخ کتابت: ، قرن 10 ق.
قطع: ؛ 10* 5/ 17 سم. 159 ص. 16 س.
يادداشتهاي کلي: مولف در دیباچه نامی از خود نبرده و از سبک انشاء ان پیداست که در قرن 9 ق تالیف شده.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: 1سپاس یکی را که غنچه … .
2… الهی عاقلت محمود گردان.
تزئینات متن:عناوین به سرخی.
نوع کاغذ:سمرقندی شکری اهار مهره دار قرن 10 ق.
تزئینات جلد:ساغری سیاه.
مربوط به پدید اورنده: در فهرست جلد 6 (چاپ اول) نام مولف یاد نشده است. اقای گلچین معانی شروح گلشن راز را استقصاء و از این شرح نیز یاد کرده اند (نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه شماره 4 ص 94- 97 ایشان در حاشیه صفحه 95 نوشته اند این شرح نظیر شرح شاه مظفر الدین علی بن محمد شیرازی رومی است با این تفاوت که ان شرح به نام سلطان با یزید نوشته شده و در مقدمه اش 28 حقیقت مذکور است). در مقدمه کتاب حاضر 26 حقیقت یاد شده است (عبدالحسین حائری) فهرست کتابخانه مجلس، ج 7، چاپ اول، ص 631.
يادداشتهاي مربوط به مشخصات ظاهري اثر: نوع خط:تحریری روشن.
يادداشتهاي مربوط به نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، مجلد چهارم، صفحه 2887.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام): عرفان و تصوف
تاريخ: 20121123
محل و شماره بازیابی: 122530

Continue Reading →

سفینه الانشاء(از: میرزا محمدعلی فروغ نایینی)

سفینه الانشاء(از: میرزا محمدعلی فروغ نایینی)

شماره بازیابی: 2257
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭10-23571‬‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پديدآور: سفینه الانشاء/ از: میرزا محمدعلی فروغ نایینی
قطع: ‮‭23‬*‭37‬سم. ‭386‬ص. ‭15‬س.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: 1منشیان فصیح‌اللسان را فروغ انجمن…
2نشسته چشم براه خطیب دلاله است.
3کتاب… که از منشآت مرحوم آقای آقا میرزا محمد نایینی است… کمترین عبدالرحیم نوه ارشد مرحوم مزبور که پسر… آقا میرزا محمدتقی شهید است از روی خط خود آقای بزرگ نوشته استکتاب نمود لیکن اول و آخر آن… نانویس ماند… واگذار به فرزند میرزا حسن نمود…
تزئینات متن:عناوین به خط متن به سرخی نوشته شده.
تزئینات نسخه:همه صحایف جدول پنج خطی از مرکب سیاه و طلا و شنگرف دارد.
نوع کاغذ:فرنگی شکری آهار مهره‌کرده.
تزئینات جلد:روغنی مذهب ترنج‌دار و شاخ و برگ‌دار به رنگ عنابی و سیاه و قهوه‌ای که عطف آن تیماج خرمایی است.
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور: مولف از شاعران و نویسندگان دربار فتح علی شاه بوده و فروغ تخلص می‌کرده.
يادداشتهاي مربوط به مشخصات ظاهري اثر: نوع خط:شکسته و تحریری متوسط.
يادداشتهاي مربوط به نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست: مجلد چهارم، صفحه 2961-2962.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده: این کتاب مجموعه منشآت و اشعار اوست که کسی که نام خود را نیاورده آن را جمع کرده است. هر چند کاتب نام وی را میرزا محمد ضبط کرده ولی چون در پایان نام‌ها «محمدعلی» امضاء کرده پیداست که نام درست او «میرزا محدعلی» بوده و فروغ تخلص می‌کرده.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام): منشات
تاريخ: 20130715
محل و شماره بازیابی: 115011

Continue Reading →

مخزن الانشاء؛کمال‌الدین حسین واعظ بیهقی کاشفی (910ق)

مخزن الانشاء؛کمال‌الدین حسین واعظ بیهقی کاشفی (910ق)

شماره بازیابی: 2258
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR‮‭10-23572‬‬
زبان اثر: فارسی
عنوان و نام پديدآور: مخزن الانشاء؛کمال‌الدین حسین واعظ بیهقی کاشفی (910ق)
تاریخ کتابت: 948ق.
قطع: ‮‭24‬*‭32/5‬سم. ‭409‬ص.‬
يادداشتهاي کلي: مولف در مقدمه تصریح می‌کند که این کتاب را به نام سلطان حسین بایقرا در 907ق. پرداخته است.
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: 1حمد خداوند سرایم نخست…
2به چهارم ز جمیدالثانی.
3باتمام رسید… المسمی به مخزن الانشاء 948… قدیم علی ید الضعیف ابوالقاسم بن شاه محمد کاشانی.
تزئینات متن:عناوین به همان خط سرخی نوشته شده و گاهی نیز به لاجورد نوشته‌اند.
تزئینات نسخه:جدول‌ها را از شنگرف خط کشی کرده‌اند. هر صحیفه ستون‌هایی به حجم‌های مختلف دارد.
نوع کاغذ:سمرقندی شکری آهار مهره‌دار.
تزئینات جلد:میشن خرمایی داغ‌دار ضربی.
قطعه این است:
شکر لله که باتمام رسید / این کتاب از کرم سبحانی
چون بکلی رقم غالیه بار / گشت فارغ ز عبیر افشانی
سال و روز و سنه و عام نوشت / بچهارم ز جمید الثانی
يادداشتهاي مربوط به مشخصات ظاهري اثر: نوع خط:نسخ تعلیق خوب.
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود: 1مولف در پایان کتاب سه بیت گفته که از مصراع اخیر آن تاریخ روز و ماه و سال اتمام آن به دست می‌آید.
مشخصات اثر: یادداشتهای تملک:
متن يادداشت:
این نسخه متعلق بوده است به صفیه سلطان دختر شاه اسماعیل دوم و نوه شاه طهماسب و در پشت صحیفه اول و در آخر صحیفه آخر سه جا مهر خود را زده است و سجع آن از این قرار است:
«هست از جان بنده شاه ولایت دستگاه صفیه سلطان بنت اسماعیل بن طهماسب شاه»
يادداشتهاي مربوط به نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر: ‮ماخذ فهرست: مجلد چهارم، صفحه ‭2962-2963‬‬.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده: این کتاب را مولف به طریق جدول نهاده و کتابی است در نامه‌نویسی و نمونه انشاءهای مختلف.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام): منشات
تاريخ: 20130715
محل و شماره بازیابی: 115014

Continue Reading →